Tag: công ty nhựa đà nẵng

Sáp nhập nhựa Đà Nẵng, nhựa Bình Minh lợi gì?

Công ty Nhựa Đà Nẵng (DPC) sẽ về một nhà với Nhựa Bình Minh (BMP). Dự kiến ngày 26.4 tới đây, Nhựa Đà Nẵng sẽ tổ chức đại hội cổ đông. 2 ngày sau, đại hội cổ đông của Nhựa Bình Minh cũng sẽ diễn ra. Trong tài liệu trình cổ đông, cả hai công ...